توصيه هاي شکلي نگارش لوايح

به شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقات داوری تجاری پیشنهاد می‌شود برای برخورداری از حداکثر امتیازات شکلی در تهیه‌ی لوایح، نکات توصیه‌نامه تنظیم لوایح را مورد توجه قرار دهند.

برای دانلود این توصیه نامه اینجا را کلیک نمایید.