مهلت ارسال لایحه کتبی خوانده

به اطلاع کلیه گروه‌های شرکت‌کننده در پنجمین دوره از مسابقات داوری تجاری می‌رساند مطابق با جدول زمان‌بندی در ساعت 24:00 تاریخ 10 بهمن‌ماه، مهلت ارسال لایحه کتبی خوانده به پایان خواهد رسید. الزامی است تا در وقت مقرر نسبت به ارسال لوایح اقدام فرمایید.