برگزيدگان دوره‌هاي پيشين مسابقات

 

برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات

برگزیده مرحله کتبی: تیم XJ2KH

       

کیان بیگلربیگی

محمدحمید شهریور

محسن مالکی

       

دانشجوی کارشناسی ارشد 

حقوق بین‌الملل

دانشگاه شهیدبهشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته

معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه امام صادق

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه امام صادق

 

     

 

برگزیده مرحله شفاهی: تیم  PB7ZB

     

علی شکرانه مهربانی

علیرضا هدایتی

سروناز میرزایی

پارسا محوبیدختی

     

دانشجوی کارشناسی

حقوق

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

کارشناسی

حقوق

پردیس فارابی دانشگاه تهران

کارشناسی

حقوق

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق محیط زیست

دانشگاه شهیدبهشتی

     

 

ارائه‌دهنده شفاهی برتر از تیم 7XI29

فیاض زارع‌زاده مهریزی

دانشجوی کارشناسی ارشد
حقوق تجارت بین‌الملل

پردیس فارابی دانشگاه تهران

برگزیدگان ششمین دوره مسابقات

برگزیده مرحله کتبی: تیم MK829 از موسسه حقوقی حامی دادگر سما

 

 

 

آرزو سادات رضوی

مرجان آزادپور

فاطمه آرامش

ثنا رحمان ستایش

 

 

 

کارآموز وکالت 

کانون وکلای دادگستری مرکز

 

 

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق مالکیت فکری

دانشگاه علامه طباطبایی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

برگزیده مرحله شفاهی: تیم  RS548 از پردیس فارابی دانشگاه تهران

مینا اشعری

عارفه محمدی

شبنم طیبی

سرور جلالوندی

زهرا خطیب

سعید ذوقی اصغرپور

علی حسینی بالاجاده (مربی)

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی

حقوق

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی

حقوق

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی

حقوق

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

 

ارائه‌دهنده شفاهی برتر

آرزو سادات رضوی

کارآموز وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز

 
 
 

برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات

برگزیده مرحله کتبی: تیم DC429

 

 

 

 

 

 

زهرا قادری خوراسگانی

نگار پاسبانی

آرین مسعودی تفرشی

میرحسین جوان مولایی

مصطفی جعفری همدانی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق مالکیت فکری

دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی

حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق مالکیت فکری

دانشگاه شهیدبهشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه شهیدبهشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه شهیدبهشتی

 
 
 
 

برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات

برگزیده مرحله کتبی: تیم ZK541

                      

 

 

محمد چلبی‌ئی

محمد غلامحسینی

میثم صالحی

محسن معصومی مهر

 

 

 

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه شهیدبهشتی

 

 

 

 

برگزیده مرحله شفاهی: تیم WX205

 

 

حمیده بهشتی معز

شهرزاد لیلاز مهرآبادی

رضوان عباسی فرج‌زاده

طیبه بهشتی معز

سيد عليرضا طباطبائي يزدي

   

کارشناسی ارشد

حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی

دانشگاه تهران

کارآموز وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز

کارشناسی ارشد

حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی

دانشگاه تهران

(مربی تیم)    

 

برگزیده مرحله شفاهی: تیم EO833

 

 

 

مطهره پایکاری

پوریا پرهیزکاری

فاطمه سلیقه

صدرا مهابادی

 

 

 

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

حقوق اقتصادی

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری

حقوق بین‌ا‌الملل

دانشگاه منچستر انگلستان

     
 
 
 

برگزیدگان سومین دوره مسابقات

برگزیده مرحله کتبی: تیم TU743 از دانشگاه شهیدبهشتی

 

 

 

                       

                                     

 

 

بهنام ابوالقاسمی

هادی آزور

امیر حسین مرشدی

علیرضا هروی

قهرمان صالحی جونقانی

 

 

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

حقوق اقتصادی

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه شهیدبهشتی

(مربی تیم)

 

 

 

برگزیده مرحله شفاهی: تیم VR855 از دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

 

امین معتمدی

سیما غفاری

جواد حق‌شناس

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

حقوق بشر

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

       

 

ارائه‌دهنده شفاهی برتر

پیام ابوطالبی زنوزی

وکیل پایه یک

کانون وکلای دادگستری مرکز

 
 
 

برگزیدگان نخستین دوره مسابقات

برگزیده مرحله کتبی (بهترین لایحه کتبی خواهان): تیم FN271

 

 

 

 

 

حمیدرضا حریری مقدم

زهرا فریور

محمدرضا پنداشته‌پور

   

دکتری تخصصی

حقوق خصوصی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه امام صادق

   

 

       

برگزیده مرحله کتبی (بهترین لایحه کتبی خوانده): تیم LO585

 

 

 

 

 

محبوبه دورودیان

عاطفه درزی

شیرین کاتبی

حورا راستگوی مشهور

سمیرا تبریزیان

وکیل پایه یک

کانون وکلای دادگستری مرکز

کارآموز وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز

کارآموز وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز

کارآموز وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل پایه یک

کانون وکلای دادگستری مرکز

         
         

 

برگزیده مرحله شفاهی: تیم RO186

           

سید ایمان محمدیان

سحر علویانی

پرهام زاهدی

محمد حسین پرندوش

جاوید لکاناهور

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی

حقوق

دانشگاه شهیدبهشتی

کارآموز وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی