مسئله و شفاف‌سازي مسئله

برای دریافت فایل مسئله هفتمین دوره مسابقه اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت فایل شفاف‌سازی مسئله هفتمین دوره مسابقه اینجا را کلیک نمایید.