زمان و مکان برگزاري دومین جلسه آموزشی-توجیهی

دومین جلسه آموزشی-توجیهی پنجمین دوره مسابقات داوری تجاری، روز یکشنبه مورخ 27 بهمن 1398 رأس ساعت 14 در محل مرکز منطقه‌ای داوری تهران واقع در میدان هفت‌تیر، ضلع شمال غربی، انتهای خیابان غفاری، جنب فرش علاءالدین، پلاک ۴، طبقه هفتم برگزار خواهد شد.

الزامیست گرو‌های شرکتکننده تا تاریخ 12 بهمن‌ماه ضمن اعلام حضور قطعی در جلسات استماع مسابقات، نماینده خود را جهت شرکت در جلسه آموزشی-توجیهی فوقالذکر با محوریت نحوه دفاع شفاهی از طریق حساب کاربری یا سایر راه‌های ارتباطی به دبیرخانه معرفی نمایند.