مقررات برگزاري هفتمين دوره مسابقات داوري تجاري

برای مشاهده و دریافت فایل مقررات برگزاری هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری اینجا را کلیک نمایید.