ششمین دوره مسابقات داوری تجاری (1400_1399)

 

 

 

 

برگزیده عنوان تیم برتر دفاع شفاهی

تیم RS548 از دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

برگزیده عنوان برترین لایحه کتبی خواهان و خوانده

تیم MK829 از موسسه حقوقی حامی دادگر سما

 

برگزیده عنوان دفاع‌کننده شفاهی برتر

خانم آرزو سادات رضوی از تیم MK829

 

دریافت مسئله ششمین دوره مسابقات داوری تجاری

برترین لایحه کتبی خواهان ششمین دوره (تیم MK829)

برترین لایحه کتبی خوانده ششمین دوره (تیم MK829)

 

 

 

مشاهده ویدیوی ششمین دوره مسابقات داوری تجاری 1399 - 1400