مسابقه دوره هفتم (1400)

برای دانلود سوال مسابقه دوره هفتم اینجا را کلیک نمایید.

برای دانلود فایل شفاف‌سازی سوال مسابقه دوره هفتم اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ گالری تصاویر مربوط به مسابقه دوره هفتم اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده لایحه برتر خواهان اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده لایحه برتر خوانده اینجا را کلیک نمایید.