پاسخ به درخواست‌هاي رفع ابهامات احتمالي مسئله

قابل توجه شرکت‌کنندگان ششمین دوره مسابقات داوری تجاری،

براساس اطلاعیه واصله از سوی کمیته برگزاری مسابقات، درخواست‌های تیم‌های شرکت‌کننده در خصوص رفع ابهام از مسئله ششمین دوره مسابقات داوری تجاری نشان از وجود ابهام در درک کلیت مسئله نبوده و سوالات مطرح شده فاقد شرایط لازم جهت تصریح و شفاف‌سازی از سوی کمیته برگزاری می‌باشد. بنابراین یافتن پاسخ سوالات مطرح شده و تفسیر صحیح مفاد مسئله و تطبیق آن با قواعد حاکم بر رسیدگی داوری برعهده شرکت‌کنندگان است.

دبیرخانه مسابقات داوری تجاری

آذرماه 1399