دومين جلسه آموزشي-توجيهي

دومین جلسه آموزشی-توجیهی ششمین دوره مسابقات داوری تجاری با محوریت نحوه دفاع شفاهی، در روز شنبه مورخ 18 اردیبهشت 1400 رأس ساعت 15 به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد.

حضور تمام اعضای تیم‌ها در این جلسه امکان‌پذیر است.

جدول زمانبندی برگزاری جلسات رسیدگی شفاهی ششمین دوره مسابقات داوری تجاری