انتشار فايل شفاف‌سازي مسئله هفتمين دوره مسابقه

کمیته برگزاری مسابقات پس از بررسی سوالات دریافت شده، به منظور رفع ابهام از مسئله هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری ایران، فایل شفاف‌سازی مسئله را مطابق زمانبندی ارائه شده منتشر می‌نماید.

لازم به ذکر است:


•    بسیاری از سوالات مطرح شده از سوی تیم‌های شرکت‌کننده نشان از وجود ابهام در درک کلیت مسئله نبوده و فاقد شرایط لازم جهت تصریح و شفاف‌سازی از سوی کمیته برگزاری بوده‌اند.

•    یافتن پاسخ سوالات و تفسیر صحیح مفاد مسئله و تطبیق آن با قانون حاکم و قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی داوری بر عهده شرکت‌کنندگان است.

•    پاسخ یا عدم پاسخ به سوالات مطروحه لزوما به معنای وجود یا عدم وجود نکته خاص در آن سوال یا پاسخ نیست.

 

جهت دریافت فایل شفاف‌سازی مسئله اینجا را کلیک نمایید.