مسابقه دوره چهارم (۹۷)

برای دانلود  سوال مسابقه دوره چهارم اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ گالری تصاویر مربوط به مسابقه دوره چهارم اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده لایحه برتر خواهان اینجا را کلیلک نمایید.

برای مشاهده لایحه برتر خوانده اینجا را کلیک نمایید.

 

مشاهده کلیپ برگزاری چهارمین دوره مسابقات داوری تجاری