مقررات برگزاري ششمين دوره مسابقات

 

برای مشاهده و دریافت فایل مقررات برگزاری ششمین دوره مسابقات داوری تجاری اینجا را کلیک نمایید.